Kontakt/Contakt

   

Marek Skrzypiński

Zebrzydów 30

58-124 Marcinowice

tel.570 834 088   lub  793 321 919

   

emai: dmakowska77@wp.pl